Servis kotlů

Pod pojmem servis kotlů rozumíme opravy kotle plynového, elektrického nebo kotle na pelety či pevná paliva včetně seřízení a odzkoušení funkčnosti. V případě vadných dílů se oprava řeší výměnou za díl nový.

Upozorňujeme zájemce o náhradní díly, že náhradní díly dodáváme pouze s instalací u koncového zákazníka při opravě kotle.
U kotlů, které jsou v provozu více než 10 let, se obvykle seznam náhradních dílů minimalizuje, některé se již nedodávají a nelze je tedy sehnat ani u výrobce.

Jak často dělat pravidelný servis?
Jedenkrát ročně. 

Každý výrobce vyžaduje nutnost pravidelného ročního servisu viz.návod k obsluze, dále je to dáno též vyhláškou ČÚBP 85/78 Sb.

Pokud v záruční době kotle nemáte proveden pravidelný roční servis, ztrácíte tím automaticky nárok na záruku viz. návod.

Roční kontrola plynového kotle ve většině případů obnáší:

  • vyčištění zapalovacího hořáčku
  • vyčištění hlavního hořáku
  • kontrolu výměníku
  • kontrolu zapalovacího zařízení
  • kontrolu čidel plamene
  • seřízení kotle a kontrolu nastavených hodnot výkonu dle tabulek výrobce
  • kontrolu těsnosti rozvodu plynu kotle k plynovému uzávěru za kotlem
  • u závěsných kotlů kontrola tlaku v expanzní nádobě

U kotlů různých konstrukcí se může servis s menšími obměnami lišit.
Opravy a servis kotlů dané značky může provádět pouze servisní technik či organizace, která má oprávnění od výrobce.
Pro ověření můžete navštívit www. Stránky daného výrobce.
Každý rok výrobce pořádá speciální školení pro techniky a servisní firmy, jehož účelem je seznámení se s obsluhou, montáží a novinkami v sortimentu výrobce.

Specializuji se na kotle značky Immergas a Viadrus. U všech výrobků těchto značek zajišťuji záruční i pozáruční servis.

Pravidelný servis je nejlépe dělat před topnou sezónou v období duben až listopad, poté se termíny návštěv od zavolání prodlužují z důvodu řešení akutních závad, kdy opravdu kotel netopí. Pokud se servis nedělá, dochází k snížení účinnosti kotle. Účinnost se snižuje o 10 až 15%, dále dochází k poničení hořákových planžet a následně i k zanesení výměníku sazemi, kde v nejhorším případě může dojít až k udušení osob díky nekvalitnímu spalování.


foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto